Tirrenia, Pisa – Evropské džódó gaššuku 2017

Od 28. 7.  do  5. 8. 2017 probíhala ve střední Itálii nedaleko Pisy ve sportovním centru CPO Tirrenia další letní škola Evropské federace džódó.

Týdenní stáže, kterou vedl sensei Pascal Krieger (Šintó musó rjú menkjo kaiden) spolu s dalšími 15 učiteli, se zúčastnilo až 130 džódistů z Evropy a jednotlivě i dalších kontinentů. Čtyři z nich z České republiky, dva ze zlínského Tenšin dódžó. Mottem stáže (velice volně) bylo konstatování, že bychom při hodnocení cvičení ostatních neměli být tolik jistí a přísní, pokud jsme sami nikdy nečelili skutečně nebezpečné výzvě.

Samotné cvičení bylo uspořádáno obvyklým způsobem, kratší než obvykle byla část pro učitele a vedoucí skupin, naopak delší bylo cvičení pro všechny. Jedním z témat byla změna rytmu a dynamiky v případě základních technik. Většinu času cvičili účastníci gaššuku rozděleni do čtyř skupin. První byla skupina začátečníků, kteří se věnovali základním technikám a některým jednodušším katám. Velkou část času cvičili pod vedením senseie Kriegera.

Tři další skupiny si mezi sebou rozebrali učitelé s nejvyššími stupni (menkjo kaiden), kterým asistovali učitelé nižších úrovní (gomokuroku, šomokuroku). V nich se pracovalo podle pokročilosti v práci na prvních třech sadách kat, respektive čtyřech a konečně na všech v případě nejzkušenější skupiny. Každý z učitelů měl jiný přístup, metodiku a tempo cvičení. Po celou dobu se cvičilo venku pod toskánským sluníčkem, které mělo opravdu “grády”. Pouze ranní ukázky osnov probíhaly uvnitř dódžó.

Na konci každého bloku jsme se už tradičně věnovali cvičení s bokkenem všichni dohromady. To měl na povel opět sensei Krieger.

Na závěr stáže sensei jednak předal několik tradičních svitků a také proběhly zkoušky na stupně kjú a dan. Celá akce skončila ukázkou (enbu) průřezem technik Šintó musó rjú džó.

Renata V. ze Zlína obdržela (bohužel v zastoupení) Šintó musó rjú oku-iri. Stejný svitek putoval do Prahy (Zdeněk). Zkoušku na šodan složil Christoph, který cvičí také v Praze. Všichni shora uvedení se potkávají pravidelně na stážích české džódókai ve Zlíně, ale i jinde v České republice. Všem gratulujeme.

tirrenia-kamiza2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *