Profil Patrika Ortha

Patrik Orth se narodil 1977 v Praze. Od konce roku 1995 žije ve Zlíně. V roce 1996 založil aikidódžó, z něhož se postupně stalo Tenšin budódžó.

Bojová umění a technické stupně

Aikidó cvičí od roku 1992, poslední zkoušku 3. dan České federace aikidó (zk. komise – Daniel Vaillant, Joël Roche, Ondřej Malina) skládal v roce 1999 v Praze. V současnosti není členem ČFAI, proto tento stupeň obvykle neuvádí. Mezi lety 1992 – 2001 se účastnil pravidelně seminářů ČFAI i dalších aikidistických organizací s českými i zahraničními učiteli (nejčastěji Noël, Roche, Stenudd, Gouttard, aj.). Nyní se účastní převážně stáží s učiteli, které zve do Tenšin dódžó, příležitostně cvičí na seminářích v zahraničí.

Kendó cvičil mezi lety 2000 a 2008, poslední zkouška byla na 1. kjú v březnu 2007 v Praze. Zkušební komise byla složena z vedoucích učitelů ČFK.

Iaidó cvičí přibližně od roku 2001, zkoušku na 1. dan (předseda zk. komise Victor Cook) absolvoval v září 2007 ve Vyškově. V květnu 2010 složil v Mošovcích na Slovensku 2. dan (komise: V. Cook, Ch. Devine, T. Cook, J. Piper, G. Hábermajer). V dubnu 2016 složil zkoušku na 3. dan v německém Brunšviku (technická komise Německého svazu iaidó/ Deutscher Iaido Bund – jmenovitě Henry Schubert, Peter Röder, Peter Kern a další). Od roku 2002 pořádal přibližně 3 – 4 krát ročně semináře iaidó ve Zlíně, nyní tyto semináře organizuje zpravidla dvakrát ročně a účastní se seminářů pořádaných Českou federací kendó. Pokud je to možné cvičí iaidó i pod vedením jiných učitelů mimo systém ZNKR.

Šintó musó rjú džódó cvičí od srpna 2001. Šodan skládal v červnu 2006 v německém Würzburgu (komise – Pascal Krieger, učitelé čúden i šoden IJF). Zkouška na 2. dan byla v srpnu 2008 v Guadarramě ve Španělsku (Pascal Krieger, učitelé čúden, za účasti Cunea Nišioky). V létě 2010, v maďarské Tatě, složil zkoušku na 3. dan (komise Pascal Krieger, Michel Ducret, Fred Quant). V lednu 2011 (8. 1.) v Cartigny obdržel z rukou Pascala Kriegera oku-iri. Na kagamibiraki Evropské federace džó dne 4. 1. 2014 byl jmenován oficiálním učitelem džódó (IJF šoden). 7. 1. 2017 mu Pascal Krieger předal šomokuroku (IJF čúden). Od roku 2001 se účastní všech Evropských letních škol, od ledna 2003 všech kagamibiraki. Ročně absolvuje přibližně deset stáží s učiteli FEJ. Od roku 2002 organizuje semináře a pravidelná cvičení džódó, je zástupcem FEJ v ČR a spolupodílí se na organizování cvičení na Slovensku. Byl pověřen vedením stáží v Ruské federaci (Petrohrad). V roce 2014 představil Šintó musó rjú džó v abcházské Suchumi, v dubnu 2015 v Moskvě. Od února 2017 vyučuje na seminářích v Ukrajině.

Postupně byl uveden do osnov přidružených škol (fuzoku rjúha) Šintó musó rjú. Konkrétně se věnuje Učida rjú tandžódžucu, Šintó rjú kendžucu, Ikkaku rjú džuttedžucu a Iššin rjú kusarigamadžucu.

Po absolvování kurzu pořádaného UK v Praze FTVS a Českou federací kendó je trenérem licence B (II. třída) sdružených disciplín – kendó, iaidó, džódó, naginatadó (kurz v letech 2007 – 2008, III. třída v únoru 2007).

V Japonsku byl v roce 2006 a 2009, když se účastnil Seirjúkai džódó gaššuku respektive IJF gaššuku.

Publikační činnost: Magazín Aikidó, Aikido (ČAA), Bojová umění – Fighter’s magazín a další. Od dubna 2012 do roku 2017 redigoval portál BudoNews.cz.

006

005

bbc

002

004

001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *