Centrální stáž v Nizozemsku 2018

Po roce se uskutečnila stáž Šintó musó rjú džó v Nizozemsku. Gaššuku proběhlo ve dnech 25. – 27. 5. 2018 a vedl jí Fred Quant sensei, ŠMR menkjo kaiden. Celkem 26 džódistů z místních dódžó (Amsterdam a Groningen), z České republiky, Maďarska, Ruska i Ukrajiny cvičilo po tři dny pod vedením svého oblíbeného učitele.

V pátek první příchozí cvičili nejprve v “Shin-Shinbuken Dojo” v Amsterdamu, kde se už tradičně věnovali katám Šintó rjú kendžucu. V sobotu a v neděli se potom všichni přesunuli do Almere, kde se konala hlavní část stáže. V průběhu dvou dnů všichni pracovali na katách rozděleni do dvou skupin. Zatímco první, méně pokročilá, začala technikami omote waza, ta druhá, pokročilejší, začala od kage. Méně zkušení se propracovali postupně k ran-ai a pokročilí až k okuden. Samozřejmě v některých momentech se obě skupiny propojili (kihon, ran-ai, apod.).

Fred sensei po celou dobu stáže pracoval pro obě skupiny. Vždy nejprve pro obě přesně ukázal, co je třeba cvičit, upřesnil detaily a v průběhu celé jejich práce byl k dispozici.

Stáž byla dobře zorganizovaná, účastníci měli zajištěné ubytování i dopravu na tréninky, postaráno bylo i o jejich žaludky.

Byl to další dobře investovaný víkend.

ams_almere2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *