Seminář džódó v Kyjevě

Ve dnech 28. – 30. 9. 2018 probíhal v Kyjevě seminář džódó, který vedl sensei Pascal Krieger a Patrik Orth. Páteční část cvičení vedl Patrik a věnoval se základním technikám, zatímco Pascal sensei učil v sobotu a v neděli. I on procvičil kihon s ohledem na téma stáže (kihon kara seičú) a jako přípravu na nedělní zkoušky, nadto procvičil hlavně katy omote waza. Část každého tréninku už tradičně věnoval cvičení s bokkenem.

V nabitém (a pohyblivém) programu našel sensei hodinku na ukázku kaligrafie, z níž byli účastníci nadšení. Nadšení byli také z cvičení pod vedením jedné z legend budó.

Stáže se účastnilo více než 40 džódistů různé úrovně. Sjeli se z celé Ukrajiny, kterou Pascal sensei navštívil poprvé. Další účastníci přicestovali z Česka, Maďarska a Švýcarska.

Zlínští účastníci z Tenšin dódžó se vrátili v pořádku, projeli po cestě tři hlavní města a byli dokonce, věřte nevěřte, i v Brně.

Autoři fotografií: Yuriy Kedyk a Sergey Amstibovsky

001

002

003

004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *