aikidó

Aikidó je novodobé obranná bojové umění, zformované na základě starých škol boje (budžucu). Je to pohybová aktivita a současně cvičení směřující k rozvoji mentálních kvalit jedince i k zlepšení mezilidských vztahů. Samotné techniky aikidó jsou založené na kruhovém pohybu, přirozeném postoji, častém přemisťování, vychylování “protivníka” a využívání jeho pohybu a síly. Součástí cvičení aikidó může být znehybnění pomocí pák, tlaků na citlivé body, hody a v omezené míře i údery. Správně provedená technika aikidó umožňuje překonat sílu jemností.

Aikidó se nejčastěji cvičí ve dvojici – uke (přijímá techniku) a tori (provádí techniku). Existují i formy cvičení ve třech nebo i více lidech. Většina technik se provádí v postoji (tači waza), některé techniky se mohou cvičit v kleče (suwari waza), nebo tak, že jeden z partnerů (tori) klečí a druhý stojí (hanmi handači waza). Cvičení v kleče zlepšuje celkový pohyb těla a práci boků. V aikidó se zpravidla nepoužívá sparring, nebo jiná forma volného boje (džigeiko, šiai, kumite).

Od ledna 2022 aikidó necvičíme.

Další informace dostanete na tel. 608 953 743, nebo na emailu info@tenshin.cz.