aikidó

Aikidó je novodobé obranná bojové umění, zformované na základě starých škol boje (budžucu). Je to pohybová aktivita a současně cvičení směřující k rozvoji mentálních kvalit jedince i k zlepšení mezilidských vztahů. Samotné techniky aikidó jsou založené na kruhovém pohybu, přirozeném postoji, častém přemisťování, vychylování “protivníka” a využívání jeho pohybu a síly. Součástí cvičení aikidó může být znehybnění pomocí pák, tlaků na citlivé body, hody a v omezené míře i údery. Správně provedená technika aikidó umožňuje překonat sílu jemností.

Aikidó se nejčastěji cvičí ve dvojici – uke (přijímá techniku) a tori (provádí techniku). Existují i formy cvičení ve třech nebo i více lidech. Většina technik se provádí v postoji (tači waza), některé techniky se mohou cvičit v kleče (suwari waza), nebo tak, že jeden z partnerů (tori) klečí a druhý stojí (hanmi handači waza). Cvičení v kleče zlepšuje celkový pohyb těla a práci boků. V aikidó se zpravidla nepoužívá sparring, nebo jiná forma volného boje (džigeiko, šiai, kumite).

V Tenšin dódžó věnujeme mnoho času a prostoru cvičení dětí v několika věkových kategoriích. Osnovy jsou přizpůsobeny dětem dle jejich věku a možností. Obecně – děti cvičí mnohem méně technik než dospělí.

Nejmladší děti, předškoláci i prvňáci cvičí jednou týdně alespoň jeden rok ty nejzákladnější pohyby. Učí se kotouly a pády – jednodušší i složitější, jak chytnout a zatlačit nebo zatáhnout, jak správně a bezpečně spadnout a postavit se. V této skupině jde vedle správného pohybu i o to, jak se máme v dódžó chovat. Děti vedeme k tomu být pozornější a zvyknout si ve skupině.

Školáci mají dva tréninky týdně a trénují více technik ve dvojici. Mladší děti se učí víc přímé pohyby, tedy základní formy provedení techniky a starší potom přidávají jejich složitější varianty. Učí se nová přemístění a pohyb v prostoru i složitější formy útoků. U dětí přidáváme i “neaikidistické” aktivity, jako jsou hry a cvičení k rozvoji síly a pružnosti.

Dospělí cvičí “prostě” aikidó. Po rozcvičce a rozpadání se následuje nácvik a procvičení technik ve dvojici.

Aikidó není soutěžní disciplína ani výkonnostní sport, proto se mu mohou věnovat všichni bez rozdílu. Cvičí společně, učí se jeden od druhého.

Cvičení aikidó ve Zlíně probíhá pod vedením Patrika Ortha, asistují mu Josef Heřmanský a Holger Birckmann. Všichni tři mají s cvičením a výukou více než dvacetileté zkušenosti.

Pokud chcete aikidó vyzkoušet a cvičit, přijďte na kterýkoliv trénink ve správné věkové kategorii. Od září 2019 cvičíme na adrese Broučkova 372 ve Zlíně, v malé tělocvičně Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy (zadní vchod, 1. patro).

Předškoláci (4 – 6 let) cvičí ve středu od 16:40.

Mladší školáci (7 – 9 let) cvičí v pondělí a ve čtvrtek od 16:40, starší školáci (10 – 13 let) cvičí v pondělí a ve středu od 18:00.

Mládež od 14 let a dospělí bez omezení cvičí v úterý a ve čtvrtek od 18:00.

Další informace dostanete na tel. 608 953 743, nebo na emailu info@tenshin.cz.