aikidó

Aikidó je novodobé obranné bojové umění, zformované na základě starých škol budžucu (bojové umění). Je to pohybová aktivita a současně cvičení směřující k rozvoji mentálních kvalit jedince i k zlepšení mezilidských vztahů. Samotné techniky aikidó jsou založené na kruhovém pohybu, přirozeném postoji, častém přemisťování, vychylování “protivníka” a využívání jeho pohybu a síly. Součástí cvičení aikidó může být znehybnění pomocí pák, tlaků na citlivé body, hody a v omezené míře i údery (atemi). Správně provedená technika aikidó umožňuje překonat sílu jemností.

Aikidó se nejčastěji cvičí ve dvojici – uke (přijímá techniku) a tori (provádí techniku). Existují i formy cvičení ve třech nebo i více lidech. Většina technik se provádí v postoji (tači waza), některé techniky se mohou cvičit v kleče (suwari waza), nebo tak, že jeden z partnerů (tori) klečí a druhý stojí (hanmi handači waza). Cvičení v kleče zlepšuje celkový pohyb těla a práci boků. V aikidó se zpravidla nepoužívá sparring, nebo jiná forma volného boje (džigeiko, šiai, kumite).

V Tenšin dódžó věnujeme mnoho času a prostoru cvičení dětí v několika věkových kategoriích. Osnovy jsou přizpůsobeny dětem dle jejich věku a možností. Obecně – děti cvičí mnohem méně technik než dospělí.

Nejmladší děti, předškoláci i prvňáci cvičí jednou týdně alespoň jeden rok ty nejzákladnější pohyby. Učí se kotouly a pády – jednodušší i složitější, jak chytnout a zatlačit nebo zatáhnout, jak spadnout a postavit se. V této skupině jde vedle správného pohybu i o to, jak se máme v dódžó chovat. Děti vedeme k tomu být pozornější a zvyknout si ve skupině.

Školáci mají dva tréninky týdně a trénují více technik ve dvojici. Mladší děti se učí víc přímé pohyby, tedy základní formy provedení techniky a starší potom přidávají jejich složitější varianty. Učí se nová přemístění a pohyb v prostoru i složitější formy útoků. U dětí přidáváme i “neaikidistické” aktivity, jako jsou hry a cvičení k rozvoji síly a pružnosti.

Dospělí cvičí “prostě” aikidó. Po rozcvičce a rozpadání se následuje nácvik a procvičení technik ve dvojici.

Aikidó není soutěžní disciplína ani výkonnostní sport, proto se mu mohou věnovat všichni bez rozdílu. Cvičí společně, učí se jeden od druhého.

Pokud chcete aikidó vyzkoušet a cvičit, přijďte na kterýkoliv trénink ve správné věkové kategorii. Od září 2019 cvičíme na adrese Broučkova 372 ve Zlíně, v malé tělocvičně Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy (zadní vchod, 1. patro).

Předškoláci (4 – 6 let) cvičí ve středu od 16.40.

Mladší školáci (7 – 9 let) cvičí v pondělí a ve čtvrtek od 16.40, starší školáci (10 – 13 let) cvičí v pondělí a ve středu od 18.00.

Mládež od 14 let a dospělí bez omezení cvičí v úterý a ve čtvrtek od 18.00.

Další informace dostanete na tel. 608 953 743, nebo na emailu info@tenshin.cz.