iaidó

Jednou z významných bojových disciplín jako součást vzdělání klasických japonských válečníků bylo iaidžucu – umění tasení meče. Iaidžucu nebo battódžucu (jako iaidó teprve v první polovině 20. století) je cestou meče, způsobem jeho užívání, který vznikal vedle kendžucu (a kendó). Tato disciplína byla rozvíjena jako reakce na překvapivý útok už někdy v 15. a 16. století v Japonsku. Původním záměrem bylo zabití protivníka jedním sekem meče ihned po nebo i při vytažení z pochvy. Snahou bylo užití adekvátní techniky ve vztahu ke konkrétní situaci (počtu protivníků, směru odkud protivník přichází nebo jak útočí). Šlo tedy o to umět užít meč proti mnoha různým způsobům útoku.

V současné době se prostřednictvím původních šermířských technik věnujeme schopnosti ovládat zbraň, tělo i mysl. Cvičení iaidó začíná pochopitelně zvládnutím základních technik. Prostřednictvím těchto pohybů se každý snaží zvládnout vlastní tělo i meč, s nímž cvičí. Nezbytný je správný pohyb nohou (aši sabaki) a použití boků. Důležité je držení meče (tenouči) a správná práce horní poloviny těla. Vedle různých suburi seků a kihon (základních) technik se soustředíme na typické pohyby pro iai. Cvičí se fragmenty kat a specifické techniky nukicuke (battó), čiburi a nótó.

Základní techniky i části kat se provádějí bez partnera nebo protivníka (aite), který je tedy imaginární (kasó teki), nicméně protože jde v první řadě o umění šermu mečem, věnujeme určitou část našeho cvičení i aplikacím ve dvojici. Procvičujeme jednotlivé techniky, obsažené v katách, tak aby si každý dokázal zhodnotit a zkontrolovat, jak který pohyb funguje.

Ve zlínském Tenšin dódžó cvičíme 12 kat Zen Nihon kendó renmei iai (ZNKR), lidově seiteigata. Tyto katy cvičíme od začátku. Seiteigata původně vznikly z několika tradičních škol iaidžucu jako součást výuky kendistů, s cílem zlepšit jejich schopnosti v ovládání meče. Dnes se ale ZNKR seitei iai vyučuje jako samostatná škola, nebo spíš jako úvodní cvičení iaidistů, před zahájením vlastního studia některé konkrétní staré školy. Po obstojném zvládnutí technik ZNKR iai cvičíme 12 dalších kat ze školy Musó šinden rjú  Jde o první sadu, tj. šoden ze tří částí této školy – Omori rjú. Při dalším usilovném cvičení se naši studenti mohou seznámit se zbylými osnovami Musó šinden rjú (čúden, okuden, aj.).

Iaidó se cvičí s mečem. Používá se několik typů meče v závislosti na pokročilosti cvičení. V našich podmínkách se nejčastěji začíná s dřevěným mečem – bokutó (bokken). Bokutó může být opatřený sajou (pochva meče) s nebo bez šňůry sageo. Ani saja ani sageo nejsou bezpodmínečně nutné. Později je vhodné používat cvičný meč iaitó, přičemž bokutó se nadále používá pro párová cvičení. Iaitó je meč určený pro nácvik technik iaidó. Obvykle je lehčí, než skutečná čepel a ve většině případů není broušený a ani se brousit nedá. Takový meč není určený k přesekávání předmětů nebo ke kontaktnímu cvičení, ale je ideální pro trénink iaidó kat. Teprve po několika letech cvičení se cvičí se skutečným mečem, tzv. šinkenem.

Cvičení iaidó ve Zlíně probíhá pod vedením Patrika Ortha (3. dan iaidó).

Pokud chcete iaidó cvičit, přijďte na kterýkoliv trénink. Od září 2019 cvičíme na adrese Broučkova 372 ve Zlíně, v malé tělocvičně Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy (zadní vchod, 1. patro).

Mládež od 14 let a dospělí cvičí v úterý a ve čtvrtek od 19:20.

Další informace dostanete na tel. 608 953 743, nebo na emailu info@tenshin.cz.